Sdělení: Informace o Náhradním plnění a jeho evidenci z pohledu odběratele

V průběhu roku 2019 jsme se stali poskytovatelem tzv. náhradního plnění. Stalo se tak díky splnění řady podmínek, které vedly ke vstupu organizace LENOX na chráněný trh práce. Ten tvoří zaměstnavatelé, jenž zaměstnávají více jak 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců v rámci hlavního pracovního poměru. Zákon o zaměstnanosti ukládá každému zaměstnavateli, který zaměstnává více jak 25 zaměstnanců povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Jestliže zaměstnavatel neplní vypočtený počet zaměstnanců se zdravotním postižením odvádí za takto neobsazené místo stanovenou částku zpět do státního rozpočtu. Tento zákonem stanovený podíl lze i splnit náhradním plněním.

Náhradní plnění

Jestliže výše uvedenou podmínku zaměstnavatel nesplňuje, může tuto povinnost naplnit nákupem zboží nebo služeb u zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více jak 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením z celkového počtu. Tedy u těch zaměstnavatelů, kteří jsou vedení na chráněném trhu práce. Že je daný zaměstnavatel vedený na chráněném trhu práce lze zjistit na stránkách Úřadu Práce ČR v seznamu poskytovatelů náhradního plnění.

Poskytovatel náhradního plnění má za povinnost údaje o poskytnutí náhradního plnění odběrateli zanést do elektronického systému Úřadu Práce do 30 dní od zaplacení faktury odběratelem. Odběrateli tak odpadá jakákoliv další administrativní zátěž. Odběratel pouze potvrzuje správnost zadaného plnění do systému na základě odpovědi na automaticky zaslaný email. Povinností odběratele však i nadále zůstává podávat roční oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců. Pro přehlednost a kontrolu se však všem odběratelům náhradního plnění doporučuje registrovat se na stránkách Úřadu práce. Pro registraci stačí vyplnit formulář Žádost odběratele o zpřístupnění přehledu dokladů. Oprávnění přístupu přidělí odběrateli Úřad práce ČR. Poté je uživatel přesměrován na tabulku s přehledem dokladů odběratele pro přidělené IČO. Jedná se o tabulku, která obsahuje: číslo dokladu, částku, dodavatele, e-mail odběratele, datum dodání, datum zaplacení, datum vložení, stav potvrzení dokladu odběratelem. Více informací nejen o samotné registraci najdete na stránkách Úřadu práce ČR zde.

Základní informace včetně všech výpočtů najdete i na webu podnikatel.cz zde.